Bộ tinh chỉnh STAGE (17)

Chuyển động quay (4)

Định vị, giá đỡ (2)

Hiwin (215)

Ống dẫn, Linh kiện (4)

Chuyển động tuyến tính (3)