Bộ tinh chỉnh stage, linh kiện cơ khí

Showing 1–12 of 17 results

Bộ tinh chỉnh dòng TGS

Nhà phân phối: Công ty TNHH KS Techno Việt Nam
Email: kstechnovietnam@gmail.com
Sđt: 083-901-0039

Bộ tinh chỉnh động cơ stage TA

Basic parameters:
Type automatic slide

Material Aluminum-black acid-resistant treatment

sensor
Limit + origin

Motor characteristics:
Two-phase stepper motor
Five-phase stepper motor

Rail type:
Linear Ball Guide
Repeatability

Resolution:
5um
2um

Transfer method
Ball screw rod
Positioning accuracy 15um

Bộ tinh chỉnh stage – Dòng TBHZ loại bóng tuyến tính, cầu trượt bằng thép không gỉ

Gõ slide tự động

Chất liệu Thép - mạ niken điện phân

Cảm biến
Giới hạn + nguồn gốc

Đặc tính động cơ
Động cơ bước hai pha
Động cơ bước năm pha

Hướng dẫn bóng tuyến tính
±5um

Loại đường sắt
Độ lặp lại

Nghị quyết
5um
2um

Phương thức chuyển giao
Thanh vít bi

Độ chính xác định vị
30um

Bộ tinh chỉnh stage – Dòng A bàn trượt dẫn hướng con lăn chéo

Nhà phân phối: Công ty TNHH KS Techno Việt Nam
Email: kstechnovietnam@gmail.com
Sđt: 083-901-0039

Bộ tinh chỉnh stage – Dòng AG bàn trượt dẫn hướng bi thép

Nhà phân phối: Công ty TNHH KS Techno Việt Nam
Email: kstechnovietnam@gmail.com
Sđt: 083-901-0039

Bộ tinh chỉnh stage – Dòng chỉnh cơ MB

Nhà phân phối: Công ty TNHH KS Techno Việt Nam
Email: kstechnovietnam@gmail.com
Sđt: 083-901-0039

Bộ tinh chỉnh stage – Dòng LZ cầu trượt nâng tiết kiệm

Nhà phân phối: Công ty TNHH KS Techno Việt Nam
Email: kstechnovietnam@gmail.com
Sđt: 083-901-0039

Bộ tinh chỉnh stage – Dòng RS – Trượt quay

Nhà phân phối: Công ty TNHH KS Techno Việt Nam
Email: kstechnovietnam@gmail.com
Sđt: 083-901-0039

Bộ tinh chỉnh stage – Dòng TGW

Nhà phân phối: Công ty TNHH KS Techno Việt Nam
Email: kstechnovietnam@gmail.com
Sđt: 083-901-0039

Bộ tinh chỉnh stage – Dòng WE

Nhà phân phối: Công ty TNHH KS Techno Việt Nam
Email: kstechnovietnam@gmail.com
Sđt: 083-901-0039

Bộ tinh chỉnh stage – TBL Dòng dẫn hướng bóng tuyến tính

Loại Trượt tự động

Chất liệu Thép - mạ niken điện phân

Giới hạn cảm biến + nguồn gốc

Đặc tính động cơ
Động cơ bước hai pha
Động cơ bước năm pha

Hướng dẫn bóng tuyến tính
±1um

Loại đường sắt
Độ lặp lại

Nghị quyết
5um
2um

Phương thức chuyển giao
Thanh vít bi

Độ chính xác định vị
15um