Showing the single result

Lõi TCN-10-5-5 TKK

Sê-ri TCN lõi hình xuyến không phân chia. Φ3.5~18mm. Vật liệu ferit có đặc tính giảm tiếng ồn trong dải tần số rộng được sử dụng. Đặc tính trở kháng không khác nhiều so với các sản phẩm thông thường.