Showing 1–12 of 40 results

Cáp điều khiển động cơ Fuji X370

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển động cơ Oriental CFK X400/X401/X402

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển động cơ servo Huichuan Innovance X350

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.
Lưu ý: 
Chiều dài ngắn nhất trong tổng chiều dài là 1000mm, nếu cần tăng chiều dài thì chiều dài sẽ tăng thêm 1000mm.
Vui lòng theo bảng dưới đây để chọn bộ dây của động cơ servo.
Vui lòng không tự ý thay đổi thành phần bên trong bộ dây điện. 

Cáp điều khiển động cơ servo Mitsubishi J2

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển động cơ Servo Mitsubishi J3/ES/JE X300

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển động cơ servo Yaskawa X310

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển động cơ Siemens X360

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển servo Hechuan X352

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển Servo MDR X220 50pin 26pin 20pin

1. X220-1S/X220-1DS phù hợp với bộ điều khiển servo có phích cắm 50P;
2. X220-2S/X220-2DS phù hợp với bộ điều khiển servo có phích cắm 26P;
3. X220-3S/X220-3DS phù hợp với bộ điều khiển servo có phích cắm 20P;
4. Tiết kiệm thời gian nối dây và hợp tác với mô-đun khối thiết bị đầu cuối của công ty chúng tôi để giúp việc nối dây thuận tiện và trực quan hơn.
Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển Servo PLC Male Female Cable X230 9p, 15p, 25p, 37p, 44p, 50p D-SUB

 1. X230-1áp dụng cho bộ điều khiển servo cắm 9 p;
 2. X230-2 táo tới bộ điều khiển servo cắm 15 P;
 3. X230-3 áp dụng cho bộ điều khiển servo cắm 25 p;
 4. X230-4áp dụng cho bộ điều khiển servo cắm 37 P;
 5. X230-5 áp dụng cho bộ điều khiển servo phích cắm 44 p:
 6. X230-6 áp dụng cho bộ điều khiển servo phích cắm 60p;
*Tiết kiệm thời gian nối dây và hợp tác với mô-đun khối thiết bị đầu cuối của công ty chúng tôi để giúp việc nối dây thuận tiện và trực quan hơn.
Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển servo X320 cho dòng Panasonic A4/A5/A6

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý:
Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp.
Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.

Cáp điều khiển servo X330 cho dòng Delta A

* Vỏ bọc cáp được làm bằng vật liệu có độ bám dính thấp và chống mài mòn cao;                                                                          
* Với độ bền uốn cao và tính linh hoạt cao;
* Với chức năng kháng dầu và chất làm lạnh, không dễ để lại vết xước;
* Áp dụng cho tình huống nối dây chung và nơi truyền kéo.

Lưu ý: Chiều dài ngắn nhất trong tổng chiều dài là 1000mm, nếu cần tăng chiều dài thì chiều dài sẽ tăng thêm 1000mm.
Vui lòng theo bảng dưới đây để chọn bộ dây của động cơ servo.
Vui lòng không tự ý thay đổi thành phần bên trong bộ dây điện. Lưu ý: Vui lòng tùy theo thông số kỹ thuật của PLC và Khối đầu cuối để chọn cáp phù hợp. Vui lòng không tự ý thay đổi cáp bên trong sản phẩm.